Fotovoltaická elektráreň v Trenčíne
s výkonom 56KW

Fotovoltaická elektráreň v Trenčíne

Výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche objektu.

Projekt bol navrhnutý našim technikom v oblasti FTVE.

Prioritným cieľom bolo zníženie nákladov na ohrev teplej vody v systémovom riešení kotolne a to v spotrebe vyrobenej elektrickej energie na prevádzku tepelných čerpadiel na ohrev teplej úžitkovej vody.

Sekundárnym cieľom bolo zníženie nákladov na elektriku samotného objektu.

  • Klient:Výrova tepla s.r.o.
  • Lokalita:Trenčín, Krátka ulica 2412
  • Typ projektu:Fotovoltaická elektráreň 56KW
  • Dátum realizácie:Máj, 2023