Nový teplovod v škôlke

Nový teplovod v škôlke

Práce na výmene teplovodu a rozvodu teplej vody sa začali vo štvrtok 20. júla 2023. Ide o mestskú investičnú akciu. Prevádzku materskej školy práce neobmedzia.

Hrdzavé rozvody v Materskej škole na Soblahovskej ulici majú svoje najlepšie roky už za sebou. Vymeníme ich za nové. Doba realizácie je naplánovaná na dva mesiace. Je potrebné demontovať existujúce rozvody a namontovať nové, osadiť termostatické ventily, prepláchnuť a odvzdušniť potrubia a urobiť tlakové skúšky. S výmenou súvisia aj práce na odstránení asfaltu a betónu, ďalšie zemné práce a vyhotovenie nového povrchu príjazdovej komunikácie do materskej školy a časti parkoviska.

  • Klient:MŠ Soblahovská 22
  • Lokalita:Trenčín
  • Typ projektu:Nový teplovod
  • Dátum realizácie:20 júla, 2023