Rekonštrukcia kotolne v spoločnosti KINEX Bytča

Rekonštrukcia kotolne v spoločnosti KINEX Bytča

Rekonštrukcia tepelného zdroja v spoločnosti Kinex Bytča.

Cieľom bolo zrealizovať kotolňu na štiepku ako náhradu za plynovú kotolňu. Technológia bola postavená v existujúcom objekte ku ktorému bola vybudovaná skládka paliva.

  • Klient:KINEX Bytča
  • Lokalita:Bytča
  • Typ projektu:Rekonštrukcia tepelného zdroja
  • Dátum realizácie:2023