Prečo nekúri celý radiátor, keď máme vyregulovanú sústavu a merače?

  • Dôvodom je hydraulické vyregulovanie sústavy a termostatická hlavica na radiátoroch, t.z., že hlavica na radiátoroch reaguje na teplotu v miestnosti a v prípade dosiahnutia požadovanej nastavenej teploty na hlavici dochádza k uzatvoreniu termostatického ventilu a to z dôvodu zníženia nákladov na UK a zbytočného prekurovania miestnosti.

  • V prevažnej väčšine regulácia na radiátoroch je zabezpečená termostatickými ventilmi. Pre tieto je charakteristické, že regulujú prietok cez radiátor priškrtením. Pri stave regulácie, kedy je nutné menšie množstvo tepla, prietok sa priškrtí a v radiátore sa rozloží teplota tak, že vrch radiátora má teplotu vstupného média, ale spodok je samozrejme viac vychladnutý ako keby bol ventil úplne otvorený. V prípade, že ventil je úplne otvorený, miestnosť nemá optimálnu teplotu a predsa nehreje celý radiátor, vtedy je predpoklad, že regulačný ventil je zanesený alebo zaseknutý a je nutné zabezpečiť opravu.
<  Späť