Ako postupovať pri výmene vykurovacích telies?

  • Vyberte správny radiátor – typ a veľkosť, pri voľbe sa poraďte s odborníkom, nesprávny výber môže spôsobiť nedostatočné vykurovanie bytu. 
     
  • Myslite na to, že radiátor je síce vo Vašom byte, ale je súčasťou vykurovacej sústavy a preto oznámte výmenu radiátora svojmu správcovi, príp. predsedovi SVB, ktorý túto informáciu následne poskytne rozpočítavacej spoločnosti a to z dôvodu, že tepelná sústava by mala byť hydraulicky vyregulovaná a tento zásah by mohol narušiť existujúce hydraulické vyregulovanie, taktiež je na radiátore namontovaný pomerový rozdeľovač tepla, ktorý je potrebné premontovať.

  • V prípade, že na radiátore nie je vypúšťací ventil, je potrebné uzavrieť ventil na stupačke a následne vypustiť vodu z celej stupačky. V prípade, že nefunguje ani stupačkový ventil, bude nutné uzavrieť aj hlavný ventil kúrenia v strojovni a vypustiť celú sústavu UK v celom BD, takýto zásah do sústavy vždy oznámte dodávateľovi tepla.  

  • Po výmene radiátora je potrebné odvzdušniť radiátory na najvyšších poschodiach.

  • Výmenu realizujte mimo vykurovacieho obdobia, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám.
<  Späť