DODÁVKA A MONTÁŽ KONTAJNEROVÝCH
KOTOLNÍ NA BIOMASU A PLYN

Výstavba kontajnerových kotolní na plyn alebo biomasu

Kontajnerové kotolne sú výhodným riešením pre klientov, ktorý vlastnia objekty s priestorovými obmedzeniami, vďaka ktorým nie je možné pristúpiť k inštalácii klasického typu. Kontajnerové kotolne najčastejšie využívajú výrobné či priemyselné haly, hotely a rekreačné strediská, obchodné komplexy aj verejné budovy.

Kontajnerové kotolne na biomasu

Pre zákazníkov z obmedzenými priestorovými možnosťami a s požiadavkami na ekologické zdroje tepla ponúkame kompaktné riešenie kotolní na drevnú štiepku do výkonu 500 kW. Súčasťou dodávky kontajnerovej kotolne je aj doprava paliva, sklad paliva, akumulácia vykurovacej vody, úprava a doplňovanie vody do vykurovacieho systému a kompletné riadenie vrátane diaľkového monitorovania. Prevádzku energetického systému riadi centrálny monitorovací a riadiaci softvér prostredníctvom dispečingu.

Sklad paliva – (štiepka, pelety, piliny) je možné vyrobiť podľa požiadaviek investora:

● nadzemný kontajnerový,
● silo (vhodné na pelety),
● podzemný betónový,
● mobilný, bajonetový.

Veľkosť skladu a typ dopravníkov je navrhnutý podľa možností zásobovania a skladovania biomasy. Našou konkurenčnou výhodou je zvládnutie priestorového usporiadania kontajnerovej kotolne, kde je palivom drevná štiepka, ktorá je v porovnaní s peletami cenovo výhodnejšia a tým pádom návratnosť investície do biomasovej kotolne je omnoho rýchlejšia.

Na všetky komponenty ponúkame záručný aj po záručný servis.

Výstavba kontajnerových kotolní na mieru - RS technology

Kontajnerové kotolne na plyn

Výhodou kontajnerového riešenia kotolne na plyn je jednoduchá inštalácia, možnosť presunu na iné miesto v prípade potreby, alebo dočasné využitie v prípade poruchy na stabilnom zdroji tepla. Súčasťou dodávky kontajnerovej kotolne je sklad paliva (zásobník na stlačený plyn), akumulácia vykurovacej vody, úprava a doplňovanie vody do vykurovacieho systému, príprava teplej úžitkovej vody a kompletné riadenie vrátane diaľkového monitorovania. Prevádzku energetického systému riadi centrálny monitorovací a riadiaci softvér prostredníctvom dispečingu.

Na všetky komponenty ponúkame záručný aj po záručný servis.

Hlavným dôvodom pre umiestnenie tepelných čerpadiel a kogeneračných jednotiek do kontajnera je hluk, ktorý je možné týmto spôsobom zredukovať na požadovanú úroveň. Toto je nevyhnutné pri umiestnení aplikácií s väčším inštalovaným výkonom, kedy dochádza k nadmernému hluku.

Na každý kontajner je možné taktiež doplniť fotovoltaické panely, ktoré zabezpečia úspory elektrickej energie potrebnej na jeho prevádzku.

V prípade záujmu o výstavbu kontajnerových kotolní na biomasu či plyn alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Feedback

Odporúčania klientov

Zostaňme v kontakte    Partneri a klienti