DODÁVKA A MONTÁŽ TEPLOVODNÝCH
ROZVODOV DO PRIEMERU DN 500

Realizácia rozvodov DN500

Realizácia teplovodných rozvodov do priemeru DN 500

Komplexnosť riešení v rámci našej dodávky zdrojov tepla dotvára dodávka a montáž potrubných rozvodov. V rámci našej činnosti zabezpečujeme kompletnú dodávku stavby vrátane výkopových prác, ukladania potrubí, zváračských prác, hydroizolácie predizolovaných rúr, úpravy terénov po realizácii a výsadbu zelene. Samozrejmosťou je riešenie dilatácii, monitorovanie porúch a ochrana pred bludnými prúdmi.

Dokážeme zabezpečiť prevedenie potrubných trás:
● Kanálové potrubné rozvody oceľové/plastové, spôsob izolácie: izolované / predizolované
● Bezkanálové predizolované rozvody oceľové/ plastové
● Nadzemné potrubné rozvody oceľové/plastové, spôsob izolácie: izolované / predizolované

Zrealizujeme potrubné rozvody prepravujúce médium:
● Vykurovacia voda (teplovody, horúcovody)
● Studená voda
● Teplá úžitková voda a cirkulácia
● Para

V prípade záujmu o realizáciu teplovodných rozvodov do priemeru DN 500 alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Feedback

Odporúčania klientov

Zostaňme v kontakte    Partneri a klienti