DODÁVKA A MONTÁŽ KONTAJNEROVÝCH
KOTOLNÍ NA BIOMASU A PLYN

Výstavba kontajnerových kotolní na plyn alebo biomasu

Kontajnerové kotolne sú výhodným riešením pre klientov, ktorý vlastnia objekty s priestorovými obmedzeniami, vďaka ktorým nie je možné pristúpiť k inštalácii klasického typu. Kontajnerové kotolne najčastejšie využívajú výrobné či priemyselné haly, hotely a rekreačné strediská, obchodné komplexy aj verejné budovy.

Kontajnerové kotolne na biomasu

Pre zákazníkov z obmedzenými priestorovými možnosťami a s požiadavkami na ekologické zdroje tepla ponúkame kompaktné riešenie kotolní na drevnú štiepku do výkonu 500 kW. Súčasťou dodávky kontajnerovej kotolne je aj doprava paliva, sklad paliva, akumulácia vykurovacej vody, úprava a doplňovanie vody do vykurovacieho systému a kompletné riadenie vrátane diaľkového monitorovania. Prevádzku energetického systému riadi centrálny monitorovací a riadiaci softvér prostredníctvom dispečingu.

Sklad paliva – (štiepka, pelety, piliny) je možné vyrobiť podľa požiadaviek investora:

● nadzemný kontajnerový,
● silo (vhodné na pelety),
● podzemný betónový,
● mobilný, bajonetový.

Veľkosť skladu a typ dopravníkov je navrhnutý podľa možností zásobovania a skladovania biomasy. Našou konkurenčnou výhodou je zvládnutie priestorového usporiadania kontajnerovej kotolne, kde je palivom drevná štiepka, ktorá je v porovnaní s peletami cenovo výhodnejšia a tým pádom návratnosť investície do biomasovej kotolne je omnoho rýchlejšia.

Na všetky komponenty ponúkame záručný aj po záručný servis.

Výstavba kontajnerových kotolní na mieru - RS technology

Kontajnerové kotolne na plyn

Výhodou kontajnerového riešenia kotolne na plyn je jednoduchá inštalácia, možnosť presunu na iné miesto v prípade potreby, alebo dočasné využitie v prípade poruchy na stabilnom zdroji tepla. Súčasťou dodávky kontajnerovej kotolne je sklad paliva (zásobník na stlačený plyn), akumulácia vykurovacej vody, úprava a doplňovanie vody do vykurovacieho systému, príprava teplej úžitkovej vody a kompletné riadenie vrátane diaľkového monitorovania. Prevádzku energetického systému riadi centrálny monitorovací a riadiaci softvér prostredníctvom dispečingu.

Na všetky komponenty ponúkame záručný aj po záručný servis.

Hlavným dôvodom pre umiestnenie tepelných čerpadiel a kogeneračných jednotiek do kontajnera je hluk, ktorý je možné týmto spôsobom zredukovať na požadovanú úroveň. Toto je nevyhnutné pri umiestnení aplikácií s väčším inštalovaným výkonom, kedy dochádza k nadmernému hluku.

Na každý kontajner je možné taktiež doplniť fotovoltaické panely, ktoré zabezpečia úspory elektrickej energie potrebnej na jeho prevádzku.

V prípade záujmu o výstavbu kontajnerových kotolní na biomasu či plyn alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Odporúčania

Spätná väzba klientov

Kontaktujte Nás    Partneri a klienti