DODÁVKA A MONTÁŽ KOTOLNÍ NA
BIOMASU A PLYN

Kotolňa na biomasu - RS technology

Oblasť vykurovania bytových i nebytových objektov je nosnou časťou produkcie našej firmy. V priebehu posledných rokov sme sa preorientovali z poskytovateľa servisných služieb na dodávateľa komplexných riešení v tepelnej energetike. V súčasnosti budujeme vysoko efektívne energetické zdroje tepla, pričom kladieme vysoký dôraz na zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Výstavba kotolní na biomasu

Rok 2022, kedy došlo k neočakávanej energetickej kríze ukázal, že okrem požiadavky na podiel obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla je dôležitým parametrom pri voľbe zdroja tepla aj diverzifikácia rizika v prípade nedostupnosti energie na výrobu tepla, zároveň i cena vyrobeného tepla z biomasy. Výstavbou kotolne na biomasu si zabezpečíte nielen ekologizáciu výroby tepla, ale i zastabilizovanie ceny výroby tepla.

Sme výhradným dovozcom biomasovej techniky SCHMID – popredného švajčiarskeho výrobcu v odvetví systémov pre energiu z biomasy. Zákazníkom vieme ponúknuť celé portfólio biomasových kotlov:

• Séria Domestic s výkonom 80 až 250 – predstavuje efektívny systém spaľovania biomasy pre domácnosti
• Séria Industrial s výkonom 250kW až 6,5 MW – systém vhodný ako pre jednotlivcov tak i pre priemyselné objekty.

Ako palivo je v kotloch možné použiť prakticky všetky druhy biomasy z čisto prírodných zdrojov - kusové drevo, drevnú štiepku, drevné piliny, pelety, brikety a pod.

Vzhľadom na ochranu životného prostredia je bezpodmienečne nutné, aby všetky inštalácie spĺňali platné predpisy, preto aj v tejto oblasti ponúkame komplexnú dodávku filtračných zariadení od multiciklónových filtrov cez kondenzačné odlučovače TZL až po elektrostatické filtre.

Súčasťou dodávky kotlov sú aj dopravné cesty a sklad paliva.

Predajom a uvedením kotlov do prevádzky starostlivosť o zákazníkov u nás. Poskytujeme odborné poradenstvo, technickú podporu a servis 24 hodín denne / 7 dní v týždni.

V prípade záujmu o výstavbu kotolní na biomasu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Odporúčania

Spätná väzba klientov

Kontaktujte Nás    Partneri a klienti