MERANIE A REGULÁCIA,
DISPEČING 24/7

c

Naša spoločnosť sa okrem iného zaoberá aj návrhom a realizáciou systémov MaR (meranie a regulácia) a elektroinštalácie v oblasti tepelnej techniky – kotolne a výmenníkové stanice. Okrem realizácie nových systémov MaR sa orientujeme aj na úpravu a prestavbu už existujúcich MaR systémov, aby spĺňali vaše potreby. Zadefinujeme vám regulačné procesy pre hospodárne a spoľahlivé riadenie kotolne či výmenníkovej stanice.

Jednotlivé systémy individuálne upravujeme podľa potrieb zákazníka tak, aby spĺňali všetky potrebné technické normy. Dávame si záležať, aby systémy boli maximálne efektívne a spoľahlivo využiteľné.

Zavedením systému MaR získate viaceré výhody a prínosy:

• Rýchlu lokáciu a detekciu elektrickej poruchy, čím urýchlite jej odstránenie

• Zvýšenie stability siete a aj bezpečnosť prevádzky

• Zamedzíte vytváraniu neobvyklých javov

• Budete dokonale informovaní o celkovom stave energetickej siete

V prípade záujmu o realizáciu systému MaR (meranie a regulácia) alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Dispečing - RS technology

Náš centrálny dispečing vám zabezpečí nepretržitý dohľad nad prevádzkovaným zdrojom tepla, čím vám minimalizuje náklady potrebné pri dohľade nad technológiou.

Centrálne dispečerské pracovisko RS technology

Pomocou centrálneho dispečerského pracoviska RS-technology dokážeme monitorovať všetky prevádzkované zdroje tepla. Vďaka centrálnemu dispečingu dokážeme v reálnom čase analyzovať prevádzkový stav jednotlivých zdrojov tepla.

To nám pomáha rýchlo reagovať v prípade poruchy na prevádzkovaných tepelných zdrojoch. Na základe získaných informácií dokážeme servisným technikom poskytnúť dostatočné informácie potrebné na servisný zásah, čím výrazne skracujeme čas potrebný na odstránenie výpadkov tepla. Všetci naši zákazníci pociťujú vďaka spojeniu centrálneho dispečingu a non-stop servisnej služby maximálnu možnú mieru flexibility a spoľahlivosti pri prevádzke technologických zariadení.

Pripojenie prevádzkovaného zdroja tepla na centrálny dispečing funguje bezdrôtovo z akéhokoľvek miesta, čo nám umožňuje sledovanie kritických procesov už pár hodín po inštalácii.

Kontakt

V prípade záujmu o monitorovanie vášho zdroja tepla alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Feedback

Odporúčania klientov

Zostaňme v kontakte    Partneri a klienti