DODÁVKA A MONTÁŽ TEPLOVODNÝCH
ROZVODOV DO PRIEMERU DN 500

Teplovodné rozvody do priemeru DN 500 - RS technology

Teplovodné rozvody do priemeru DN 500 - realizácia

Komplexnosť riešení v rámci našej dodávky zdrojov tepla dotvárajú teplovodné rozvody, ich dodávka a montáž. V rámci našej činnosti zabezpečujeme kompletnú dodávku stavby vrátane výkopových prác, ukladania potrubí, zváračských prác, hydroizolácie predizolovaných rúr, úpravy terénov po realizácii a výsadbu zelene. Samozrejmosťou je riešenie dilatácii, monitorovanie porúch a ochrana pred bludnými prúdmi.

Dokážeme zabezpečiť prevedenie potrubných trás:
● Kanálové potrubné rozvody oceľové/plastové, spôsob izolácie: izolované / predizolované
● Bezkanálové predizolované rozvody oceľové/ plastové
● Nadzemné potrubné rozvody oceľové/plastové, spôsob izolácie: izolované / predizolované

Zrealizujeme potrubné rozvody prepravujúce médium:
● Vykurovacia voda (teplovody, horúcovody)
● Studená voda
● Teplá úžitková voda a cirkulácia
● Para

V prípade záujmu o realizáciu teplovodných rozvodov do priemeru DN 500 alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Odporúčania

Spätná väzba klientov

Kontaktujte Nás    Partneri a klienti