VÝMENA LEŽATÝCH A STÚPACÍCH ROZVODOV
V BYTOVÝCH DOMOCH

Výmena ležatých a stúpacích rozvodov v bytových domoch

V dôsledku trendu revitalizácie bytových domov veľké množstvo obyvateľov pristupuje okrem výmeny okien, dverí či zateplenia obvodových múrov aj k výmene zvislých a ležatých rozvodov teplej a studenej vody (zdravotechniky), plynu či splaškovej a dažďovej kanalizácie. Tieto rozvody sa nachádzajú ako v jednotlivých bytoch tak i v spoločných priestoroch bytových domov. Staré rozvody v panelových domoch bývajú značne opotrebované, čím zásadne ovplyvňujú kvalitu bývania.

Výmena ležatých a stúpacích rozvodov v bytových domoch

Na slovenskom trhu sme najväčšia firma na výmenu a údržbu zvislých a ležatých rozvodov. Za rok 2022 sme vymenili rozvody v 1600 bytoch. Vďaka veľkému počtu realizácií sme sa stretli naozaj asi so všetkými druhmi problémov, takže nás nič nezaskočí. Našim klientom ponúkame odborné poradenstvo a profesionálny prístup.

V rámci našich služieb vám ponúkame kontrolu prípadne výmenu zvislých a ležatých rozvodov zdravotechniky, plynu či kanalizácie. Z našich skúseností vieme, že predchádzanie prípadným haváriám je častokrát lacnejšie a menej pracné ako ich odstraňovanie. Po výmene rozvodov vychádza úspora na bytový dom cca 1/3 z pôvodných nákladov.

Výmena rozvodov pozostáva z nasledujúcich krokov:

• Demontáž starých rozvodov, ktoré zväčša značne prekročili dobu životnosti a sú vyrobené z materiálov, ktoré sa v dnešnej dobe už nedoporučujú na vedenie pitnej vody. Dlhoročným používaním dochádza k zanášaniu potrubí a tým k znižovaniu tlaku vody, či k množeniu baktérií.
• Výmena izolantov na potrubiach za modernejšie, v dnešnej dobe najpoužívanejšie z hľadiska životnosti a trvácnosti. K výmene izolantov pristupujeme z dôvodu, že tie staré spravidla neplnia svoju funkciu a dochádza tak k veľkým únikom tepla. Vhodným zaizolovaním dokážeme značne znížiť ročné náklady na teplú vodu obyvateľov bytového domu.

Spolupráca

Bytovým domom, ktoré sa rozhodnú s nami spolupracovať, vieme okrem výmeny stupačiek pomôcť aj so spôsobom financovania.

V prípade záujmu o výmenu alebo údržbu zvislých a ležatých rozvodov alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Odporúčania

Spätná väzba klientov

Kontaktujte Nás    Partneri a klienti