DODÁVKA A MONTÁŽ
TEPELNÝCH ČERPADIEL

Zdroje tepla - fotovoltika - RS technology

Pre našich klientov ponúkame komplexné služby z oblasti výroby a prevádzkovania zdrojov tepla.

Výroba a prevádzkovanie zdrojov tepla

Poradenstvo – vďaka individuálnemu prístupu k našim klientom pokrývame široké spektrum ich potrieb a nárokov. Poskytujeme profesionálne energetické poradenstvo. Vzhľadom na širokú základňu našich spokojných klientov od dodávateľov tepla, priemyselných firiem, municipátu, správcov domov až po bytové spoločenstvá sme dokonale pripravení na riešenie vašich problémov z oblasti výroby a prevádzkovania zdrojov tepla.

Projekcia – náš profesionálny tím vám vytvorí projektovú dokumentáciu na základe riešení navrhnutých vám na mieru, so zohľadnením všetkých vašich potrieb.

Energetické štúdie – vďaka energetickej štúdii šetríme vaše peniaze. Vypracujeme vám energetickú štúdiu na základe vašich konkrétnych požiadaviek.

Realizácia – zrealizujeme vám riešenie dodávky tepla. Dodáme a sprevádzkujeme zdroj tepla spĺňajúci všetky požadované parametre – fotovoltaické elektrárne, tepelné čerpadlá, kotolne na zemný plyn či biomasu. Pracujeme s kvalitnými produktami s dlhoročnou tradíciou a na základe toho pre vás zabezpečujeme spoľahlivosť a dlhú životnosť odovzdaných projektov.

Financovanie – pomáhame vám s financiami spojenými s realizáciou zdrojov tepla, čím otázku vybudovania zdrojov tepla robíme pre vás prístupnejšiu.

Servis – zabezpečíme vám záručný i pozáručný servis prostredníctvom nášho tímu odborníkov. Pravidelnou údržbou vykurovacích systémov dokážeme zabezpečiť dlhú a spoľahlivú prevádzku vášho zdroja tepla.

Prevázkovanie zdrojov tepla

Staráme sa o bezproblémový chod a funkcionalitu vašich zdrojov tepla. V rámci prevádzkovania vám ponúkame činnosti ako obsluha, údržba, rekonštrukcia či generálne opravy zdrojov tepla. Prevádzkujeme zdroje tepla ako:

- veľké energetické celky – výhrevne na báze zemného plynu, biomasy, tepelné čerpadlá, fotovoltické elektrárne
- blokové kotolne - na báze zemného plynu, biomasy, tepelné čerpadlá, fotovoltické elektrárne
- odovzdávacie stanice tepla – tepelné čerpadlá, fotovoltické elektrárne
- domové kotolne – tepelné čerpadlá, fotovoltické elektrárne

Pomocou našich riešení dosahujeme značné úspory ako v oblasti financií tak aj v PEZ (primárne energetické zdroje). Navrhnutými riešeniami zohľadňujeme problematiku ekológie a tým prispievame k znižovaniu CO2. Poskytujeme riešenia s diverzifikáciou energetických vstupov.

V prípade záujmu o naše služby z oblasti výroby a prevádzkovania zdrojov tepla alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo niektorého telefónneho čísla. Tešíme sa na spoluprácu.

Odporúčania

Spätná väzba klientov

Kontaktujte Nás    Partneri a klienti